Vuokralaisen irtisanominen

Vuokranantajalle kenties miellyttävintä aikaa on se, kun omat asuinhuoneistot ovat vuokrattuina hyville vuokralaisille. Tällöin vuokralaisista ei yleensä kuulu muuta kuin kuukausittainen maksusuoritus pankkitilille vuokran muodossa. Ajoittain eteen tulee kuitenkin tilanteita, joissa vuokralainen vaihtuu. Tavallisesti kyseessä on tällöin vuokralaisen muuttuneet tarpeet asunnon koon, varustelun tai sijainnin osalta, jolloin vuokralainen muuttaa toisaalle ja näin ollen irtisanoo vuokrasopimuksen. Joskus voi kuitenkin olla myös niin, että asuinhuoneiston omistaja, eli vuokranantaja, tarvitsee huoneistoaan muuhun käyttöön. Tällöin voi tulla kyseeseen vuokralaisen irtisanominen.

Vuokralaisen irtisanominen on kuitenkin eri asia kuin vuokrasopimuksen purku, joka on irtisanomista äärimmäisempi toimenpide. Tämä menettely edellyttää tiettyjä erityisolosuhteita, mutta mahdollistaa sekä vuokranantajalle, että vuokralaiselle nopeamman tien vuokrasuhteen päättymiseen. Tästä olemme kirjoittaneet oman artikkelinsa, joka on luettavissa täältä.

Jos toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua, jollei toisin sovita taikka asuinhuoneen vuokralaista tai muusta laista muuta johdu. Vuokralaista ja vuokranantajaa koskevat kuitenkin hieman eri säännökset, kun kyseessä on vuokrasopimuksen irtisanominen. Näihin liittyvät lain pykälät on siis hyvä tuntea, jotta siirtymä menee sujuvasti ja siihen varataan riittävästi aikaa.

Tässä artikkelissa käydään läpi normaalit käytännöt vuokralaisen irtisanomiseen toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen puitteissa, kuin myös vuokrasopimuksen irtisanomiseen vuokralaisen puolelta. Elämässä tulee kuitenkin vastaan myös erikoistilanteita, ja nämä on tietysti otettu huomioon myös lainsäädännössä. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokralaisen kuolema, asuinhuoneiston pakkohuutokauppa sekä työsuhdeasunnot. Näistä voit lukea tarkemmin esimerkiksi täältä. Mikäli kyseessä on määräaikainen vuokrasopimus, koskee sitä ja sen irtisanomista myös omat säännöksensä. Näistä voit lukea lisää artikkelistamme.

Vuokralaisen puolelta tuleva sopimuksen irtisanominen

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tätä kutsutaan vuokralaisen irtisanomisajaksi. Sekä vuokralaisen, että vuokranantajan irtisanomisaika lasketaan yleensä sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Tästä tarkemmin artikkelissamme irtisanomisilmoitus.

Vuokranantajan puolelta tuleva vuokralaisen irtisanominen

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen noudatetaan vuokranantajan irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta. Nämä irtisanomisajat pätevät aina toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa, riippumatta siitä onko sopimukseen kirjattu muuta. Jos siis uskoo tarvitsevansa huoneistoa muuhun käyttöön tulevaisuudessa, on syytä olla ajoissa hereillä! Tämän kun muistaa, niin on helppo välttää ikävät yllätykset tai viivästykset siirtymissä.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava myös kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy myös sellainen haaste vuokralaisen häätämisestä, jossa vuokrasuhde vaaditaan päättymään. Nämä on toimitettava vastapuolelle todistettavasti, aivan kuten vuokralaisenkin irtisanoessa sopimuksen.

Jos ei tiedetä, kuka vuokralainen on, irtisanomisilmoitus voidaan antaa vuokralaiselle tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä ja lisäksi toimittamalla siitä tiedonanto huoneistoon, jota vuokrasuhde koskee. Ilmoituksen katsotaan tulleen tällöin vuokralaisen tietoon lehden ilmestymispäivänä.

Vuokralaisen irtisanominen on helppoa ja laillista, kun vain muistaa seurata näitä lakiin kirjattuja askelmerkkejä. Tämä on tärkeää siksi, että jollei irtisanomista ole suoritettu siten kuin yllä on esitetty (eli kuten lakiin on kirjattu), irtisanominen on tehoton.

 

Vuokranantaja! Aseta ilmainen
Vuokralaistutka, niin näet vuokralaisten tiedot,
jotka etsivät asuntoa alueellasi juuri nyt

Aseta vuokralaistutka

Syöttämällä paikkakunnan, pinta-alan ja sähköpostisi, Vuokralaistutka aktivoituu.

Ota rennosti

Vuokralaistutka työskentelee puolestasi, ja etsii juuri sinulle soveltuvia vuokralaisehdokkaita.

Tutustu alueesi asunnonhakijoihin

Saat sähköpostiisi kuvauksen hakijoiden asunnontarpeesta sekä elämäntilanteesta.