Asunnon irtisanomisilmoitus

Kuvassa äiti ja tytär vilkkuttavat autosta kameraan päin.

Tavanomainen vuokrasuhteen päättymissyy on vuokralaisen irtisanoutuminen asunnosta. Vuokralaisen ei tarvitse esittää perusteltuja irtisanoutumisen syitä, mutta vuokrasopimus tulee lain mukaan irtisanoa kirjallisesti sekä asunnon irtisanomisilmoitus toimittaa vastaanottajalle todisteellisesti.

Todisteellisella toimittamisella tarkoitetaan sitä, että irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen voidaan varmistaa. Pelkkä lähetetty sähköposti ei siis kelpaa, kuten ei myöskään kirjattu kirje tai postiluukusta tiputettu ilmoitus. Vuokra-asunto tulee irtisanoa aina kirjallisesti molempien allekirjoituksineen – vuokralaisen ja vuokranantajan toimesta.

Lataa irtisanomisilmoitus sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

Vuokra-asunnon irtisanomisilmoitus

Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi, esimerkiksi tammikuun kolmantena päivänä irtisanotun asunnon asumisoikeus päättyy näin ollen helmikuun viimeisenä päivänä. Määräaikainen vuokrasopimus taas päättyy sopimuksen viimeiseen päivään ilman erillistä irtisanomista, ellei määräaikaisuutta jatketa. Määräaikaisen vuokrasopimuksen voi purkaa kesken sopimuskauden vain poikkeustapauksissa, kuten vuokralaisen välttämättömän toiselle paikkakunnalle muuton tai vuokranantajan äkillisen vuokrattavan asunnon käyttötarpeen vuoksi – eli toisin sanoen tilanteissa joita ei sopimusta tehdessä voitu ennakoida.

Irtisanomisperusteet

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrattavan asunnon esimerkiksi tarvitseassaan asunnon omaan tai sukulaisensa käyttöön. Jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden, on irtisanomisaika kuusi kalenterikuukautta vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen. Jos vuokrasuhde on lyhyempi, irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta – vuokralaiselle taataan näin riittävä aika uuden asunnon hankinnalle. Vuokrasopimuksen laiminlyöminen eli sopimusrikkomus antaa vuokranantajalle kuitenkin oikeuden päättää vuokrasuhde ennen irtisanomisajan täyttymistä. Vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää lähtökohtaisesti kuitenkin aiemmin annettua varoitusta. Esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti pidemmältä ajalta tai vaikkapa asunnon luovuttaminen vuokrasopimuksen ulkopuoliseen käyttöön ovat syitä, jotka oikeuttavat sopimuksen purkuun välittömästi.

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.