AHVL irtisanomisaika

Kuvassa kalenteri, joka kuvastaa asuinhuoneenvuokralain mukaista irtisanomisaikaa.

Asuinhuoneenvuokralaki, eli lyhyemmin ja tuttavallisemmin AHVL, on laki, jossa käydään läpi asuinhuoneiston vuokraamiseen liittyvät pelisäännöt. Tarkasti tähän lakiin voit tutustua täällä ja vaihtoehtoisesti voit lukea koosteemme kyseisestä laista täällä. Tässä artikkelissa käydään läpi se, mitä AHVL:ssä määrätään irtisanomisajan osalta. AHVL:n mukainen irtisanomisaika ei ole sama molemmille vuokrasopimuksen osapuolille, joten alla on osiot sekä vuokralaiselle, että vuokranantajalle.

Lataa ahvl säännökset sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

AHVL irtisanomisaika vuokralaiselle

AHVL irtisanomisaika on se aika, joka todistettavasti toimitetun irtisanomisilmoituksen toimittamisesta kuluu siihen, kun vuokralaisen ei tarvitse enää maksaa vuokraa. Tämän saman ajan kuluessa asunto on myös oltava tyhjä ja luovutuskunnossa, jollei muuta sovita. AHVL irtisanomisaika vuokralaiselle on yksi kuukausi. Irtisanomisaika ei välttämättä kuitenkaan ala kulumaan täsmälleen siitä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on toimitettu, vaan se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Yleensä vain toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen voi riidatta irtisanoa, mutta joissakin erikoistilanteissa se onnistuu myös määräaikaisen vuokrasopimuksen kohdalla. Näistä erikoistilanteista voit lukea lisää täältä Sikäli kun erikoistilanne on olemassa, myös määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisessa noudatetaan AHVL irtisanomisaikaa.

AHVL irtisanomisaika vuokranantajalle

AHVL irtisanomisaika vuokranantajalle on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että vuokranantajan täytyy olla ajoissa liikkeellä, jos hän haluaa huoneistonsa muuhun käyttöön. Yli vuoden vuokranantajan huoneistossa asuneet vuokralaiset tarvitsevat ilmoituksen vuokrasopimuksen irtisanomisesta siis puoli vuotta ennen sitä päivää, jolloin heidän on viimeistään muutettava pois. Tätä aikaa ei voi lyhentää, sillä ehto, jolla vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai vuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, on mitätön.

AHVL irtisanomisaika yhteenveto

Vuokralaisen osalta irtisanomisaika on huomattavasti lyhyempi kuin vuokranantajan. Vuokralaisen tarvitsee ilmoittaa aikeistaan muuttaa vain yhtä kuukautta ennen kuin tämä haluaa vuokrasuhteen päättyvän. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kuukauden alussa annettu irtisanomisilmoitus voi pidentää tätä huomattavasti. AHVL irtisanomisaika alkaa kulumaan vasta sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on annettu. Toisin sanoen esimerkiksi 5. maaliskuuta annettu irtisanomisilmoitus tarkoittaa sitä, että vuokrasuhde päättyy 30.4. Tämä tarkoittaa sitä, että myös vuokralaisen on hyvä suunnitella ja olla valppaana elämäntilanteessa tapahtuville muutoksille.

Vuokranantajalla on vielä suurempi vastuu olla herkkänä muuttuville tarpeille. Hänen on ilmoitettava vuokrasopimuksen irtisanomisesta kolme tai kuusi kuukautta ennen vuokrasuhteen toivottua päättymispäivää, riippuen siitä kauanko vuokralaiset ovat huoneistossa asuneet. Jos vuokranantaja siis antaa irtisanomisilmoituksen samaisena 5. maaliskuuta kuin aikaisemmassa esimerkissä, täytyy yli vuoden huoneistossa asuvan vuokralaisen olla ulkona huoneistosta vasta syyskuun lopulla. Elämää on hyvä suunnitella riittävän pitkälle, jotta vältytään yllätyksiltä. On siis hyvä tietää myös se, että kuinka pitkälle tulevaisuuteen on pyrittävä näkemään, jotta muutokset elämäntilanteissa menevät sujuvasti.

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.

Usein kysytyt kysymykset

Asuinhuoneenvuokralain mukainen irtisanomisaika on aika, jonka vuokralaisen tai vuokranantajan tulee noudattaa vuokrasuhteen päättämisessä. Irtisanomisaika määrittelee, kuinka kauan vuokrasuhde on voimassa vielä irtisanomisen jälkeen.

Asuinhuoneenvuokralain mukainen irtisanomisaika vuokralaisen puolelta on yksi kuukausi. Tämä tarkoittaa, että vuokralaisen tulee tehdä irtisanomisilmoitus vähintään yksi kalenterikuukausi ennen vuokrasuhteen päättymistä. Vuokranantajan tapauksessa irtisanomisaika on kolme kuukautta, tai mikäli vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden, niin kuusi kuukautta.

Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa ei ole irtisanomisaikaa. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy automaattisesti sovitun määräajan kuluttua ilman erillistä irtisanomista. Tämä tarkoittaa, että vuokrasuhde päättyy sovitun määräajan umpeuduttua, eikä vuokralaisen tai vuokranantajan tarvitse tehdä erillistä irtisanomisilmoitusta.