Vuokrasopimuksen purku

Kuvassa kirje, joka kuvastaa vuokralaiselle lähetettävää vuokrasopimuksen purkuilmoitusta.

Vuokrasopimuksen päättyessä on yleisimmin kyse rutiininomaisesta irtisanomisesta toiselta osapuolelta ilman sen suurempaa dramatiikkaa. Joskus voi kuitenkin olla niin, että asiat eivät mene aivan kuten Strömsössä, ja tällöin on hyvä tuntea lakia vuokrasopimuksen purku:un liittyen.

Vuokrasopimuksen purkaminen ei ole siis sama asia kuin vuokrasopimuksen irtisanominen, josta voit lukea lisää artikkelistamme. Vuokrasopimuksen purku voidaan tehdä sekä vuokranantajan, että vuokralaisen aloitteesta, mutta siihen tarvitaan lain mukaan painavat perustelut ja asianmukainen purkamisilmoitus.

Lataa purkamisilmoitus sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta on pitkä litania säännöksiä ja pykäliä, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä. Vaihtoehtoisesti voit lukaista tekemämme koosteen kyseisestä laista artikkelistamme täältä. Tästä artikkelissa selviää kuitenkin, mitä kyseinen laki säätää vuokrasopimuksen purkamisesta ja mitä se tarkoittaa sinun kannaltasi.

Vuokrasopimuksen purku vuokranantajan puolelta

Vuokranantajan osalta kyseeseen voi tulla vuokrasopimuksen purku, jos jokin tai useampi seuraavista kohdista täyttyy:

1) jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa;

2) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä;

3) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;

4) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;

5) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai

6) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Käytännössä siis, jos vuokralaisesi jättää vuokria maksamatta, antaa asunnon luvatta muiden käyttöön, pitää asunnossa muuta kuin normaalia asumistoimintaa, kohtuuttomasti metelöi tai häiriköi, laiminlyö huoneistoa taikka harrastaa vaarallisia tai jopa rikollisia toimia huoneistossa voi vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen.

Vuokrasopimuksen purku edellyttää kuitenkin, että asiasta on annettu varoitus etukäteen todistettavasti. Todistettavasti annettu varoitus tarkoittaa sitä, että on varmistuttu siitä että varoitus on vastaanotettu. Sama käytäntö koskee normaalia irtisanomisilmoitusta, joten tähän löytyy hyvät ohjeet sitä käsittelevästä artikkelistamme.

Vuokrasopimuksen purku vuokralaisen puolelta

Myös vuokralaisella on oikeus vuokrasopimuksen purkuun, jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Huoneiston on siis luonnollisesti oltava turvallinen sitä laillisesti käyttäville henkilöille. Toinen tilanne, jossa vuokrasopimuksen purku vuokralaisen puolelta voi tulla kyseeseen on, jos huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta. Tosin vain, jos tällä seikalla on vuokralaiselle olennainen merkitys. Tällöin purkamisen on tapahduttava kuukauden sisällä perusteen täyttymisestä.

Vuokrasopimuksen purku: jälkipyykki

Vuokrasopimuksen purkaminen ei ole ideaali tilanne kenellekään. Erityisesti siksi, että siihen johtaneet tapahtumien kulut ovat saattaneet aiheuttaa kaikenlaista mielipahaa tai kulueriä. Toisekseen kumpikin osapuoli on purkamisen jälkeen inhottavassa tilanteessa: toinen on asunnoton ja toisella juoksee kulut tyhjästä huoneistosta, jossa pahimmillaan on edessä remontti. Siksi on hyvä tietää, että joskus kärsineellä osapuolella on mahdollisuus hakea vahingonkorvauksia. Näin on silloin, jos a) vuokranantaja on kärsinyt vahinkoa vuokralaisen menettelyn vuoksi tai b) vuokranantaja on toiminut väärin purkaessaan vuokrasopimuksen (eli jos purkaminen on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta).

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.

Usein kysytyt kysymykset

Vuokrasopimus voidaan purkaa eri perusteilla, kuten vuokranantajan tai vuokralaisen olennaisen sopimusrikkomuksen, vuokralaisen maksamattomien vuokrien tai häiriökäyttäytymisen takia. Lisäksi tietyissä tilanteissa laki voi antaa erityisiä perusteita purkaa vuokrasopimus, kuten vuokranantajan tarve omistaa asunto henkilökohtaiseen käyttöön.

Vuokrasopimuksen purkamiseksi tulee yleensä noudattaa tiettyjä menettelytapoja. Ensinnäkin, ennen vuokrasuhteen purkamista, vuokrasuhteen laiminlyönneistä tulee antaa kirjallinen varoitus. Toisekseen, purkuperusteesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle aina kirjallisesti ja todisteellisesti. Näiden lisäksi on tärkeää huomioida mahdollisia lakisääteisiä rajoituksia ja tarvittaessa hakea tuomioistuimelta purkamisvaatimus.

Vuokrasopimuksen purkamisella voi olla erilaisia seurauksia riippuen tilanteesta ja purkuperusteesta. Yleisesti purkamisen seurauksena vuokrasopimus päättyy, ja osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan. Lisäksi voidaan harkita esimerkiksi vuokralaisen häätöä tai vahingonkorvauksia sopimusrikkomuksen aiheuttamasta vahingosta.