Tietosuojaseloste

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme: 30.3.2023

 

Rekisterinpitäjä

Yritys: Dwellet Oy / Fiksuvuokraus.fi

Y-tunnus: 2872126-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kimmo Lehtilä

Yhteystiedot: kimmo.lehtila@dwellet.fi

 

Tiivistelmä tietosuojaselosteesta:

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä.
 • Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla kerättyihin tietoihin.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä kohdennetun mainonnan näyttämiseen.
 • Haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Kohdasta 13 löydät listan vaikutusmahdollisuuksista.

 

Tietosuojaselosteen sisällysluettelo:

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään?
 2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
 4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?
 5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
 7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
 8. Miten henkilötietoni suojataan?
 9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
 10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Dwelletin sivustoilla?
 11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
 12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
 13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Dwellet Oy ja sen toteuttama fiksuvuokraus.fi sekä vuokrausalusta app.fiksuvuokraus.fi ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

 

1. Millaisia tietoja minusta kerätään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • tallennetut asiakaspuhelut
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • asuntohakemuksen tiedot, kuten ikäluokka, luottotiedot, elämäntilanne, perhetilanne, lemmikkitilanne
 • henkilötietolomakkeen tiedot, kuten henkilötunnus ja muut asuinkumppanit
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Digitaalisen tilin, kuten app.fiksuvuokraus.fi tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja.
 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Markkinointirekisterimme tiedot:

 • Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme tilanteessa, jossa käyttäjä on antanut meille yhteistietonsa esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen, tilauspyyntöjen, ilmaistuotteiden, asuntohakemuksen, vuokralaistutkan, vuokralaskurin, kohdemarkkinoinnin, kilpailun tai rekisteröitymisen yhteydessä. Tallennamme samaan tietokantaan käyttäjän enintään kolme häneen liitettävää tunnistetietoa sekä yhteystiedot.

 

2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään esim. vuokralaistutkan, vuokralaskurin, asuntovahdin, asuntohakemuksen, henkilötietolomakkeen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme. Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia palveluun rekisteröityneille käyttäjille  liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Vuokranantajatili: Jokainen asunnon omistaja luo profiilin app.fiksuvuokraus.fi palveluun ennen asunnon julkaisemista markkinointiin. Profiili sisältää käyttäjän yhteystiedot, osoitteen sekä vuokranmaksutilin IBAN muodossa.

Tuotteet, palvelut ja niiden personointi: Toimitamme käyttäjille automatisoidusti räätälöityä sisältöä, kuten vuokra-arvioita, vuokralaistutkan ehdokkaita, tuotepäivityksiä tai palvelukampanjoita. Lisäksi saatamme personoida joitakin palveluitamme ja suositella käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.

Vuokrasopimus: Muodostaekseen vuokrasopimusluonnoksen, järjestelmä tarvitsee useita tietoja asunnon omistajalta sekä asunnon vuokraajalta. Tällaisia ovat muun muassa yhteystiedot, osoitteet sekä henkilötunnukset.

Vuokralaistutka: Asuntohakemuksen ja/tai avoimen hakemuksen ns. ”Asuntovahti”:n täyttämällä asunnonhakija hyväksyy, että osa asuntohakemusten tiedoista (ikäluokka, luottotiedot, vakuuden maksutapa, työtilanne sekä perhetilanne) tallennetaan Vuokralaistutkalle tarkoitettuun hakijarekisteriin ilman asunnonhakijan sukunimeä tai muita tunnistettavia tietoja, kuten yhteys- tai henkilötietoja. Vuokralaistutka on uutiskirjeen tapainen tietotuote, jonka tarkoitus on antaa vuokranantajille osviittaa palvelumme kautta hiljattain hakeneista asunnonhakijoista sekä kertoa markkinatilanteesta perustuen tiettyyn paikkakuntaan ja asunnon pinta-alaan sähköpostitse säännöllisin väliajoin. Asunnonhakija voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista lähettämällä poistopyynnön osoitteeseen info@fiksuvuokraus.fi.

Esimerkki Vuokralaistutkassa esitettävistä tiedoista;

– Kimmo
– Ikäluokka: 22-29v
– Hakee asuntoa yksin
– Työssäkäyvä
– Ei lemmikkieläimiä
– Luottotiedot kunnossa
– Maksaa vakuuden rahalla

 

4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa, joiden perusteella asiakas voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa, mutta vain Dwellet Oy:n henkilökunnan toimesta, kuten käyttäjän profiilista. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, jotka säilytämme asiakastietoja AWS:n pilvipalvelu-tietokannassa tietoturvallisessa ympäristössä. Näiden tietojen lisäksi allekirjoitetut vuokrasopimusdokumentit säilytetään Visma Sign:n tietoturvallisessa arkistossa.

 

5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan, kuin on tarpeen yllä kohdassa 3. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen, kuten vuokrasopimuksia.

 

6. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Dwellet Oy yritys voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa.

 

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa mainosverkostoille mainonnan kohdentamista varten segmentointitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainosverkostot eivät saa yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa Dwellet Oy:n yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
 • Mikäli käyttäjä on hakenut asuntoa, käyttäjän hakemustietoja voidaan luovuttaa kohteen vuokranantajalle, vuokralaisutkan tilaajalle, vuokrausta hoitavalle välittäjälle tai muulle nimenomaisesti tietoa tarvitsevalle osapuolelle.

 

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Javascriptin ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia käyttäjä on sivullamme nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Tekniikat muun muassa mahdollistavat sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen.

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty sivustolle. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana. Näille kohderyhmäsegmenteille esitetään niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä.

Kohderyhmään kuuluva selain voi esimerkiksi vierailla usein jalkapallosivustolla ja tulla siten luokitelluksi ”urheilu” -ryhmään. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan Dwellet Oy:n lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan taikka luovuta tietoja eteenpäin. Joissakin tapauksissa saatamme käyttää segmenttien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös Fiksuvuokraus.fi ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja kunkin palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Jos käyttäjällä on app.fiksuvuokraus.fi kirjautumistunnus tai hän on pyytänyt meiltä mm. vuokralaistutkan, vuokralaskurin tai asuntovahdin, voimme rikastuttaa toisillaan Fiksuvuokraus.fi kirjautumistietoja ja palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja.

Kolmannet osapuolet, kuten mainosverkostot, käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kohdentaakseen mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella. Teemme yhteistyötä mainosverkostojen kanssa, jotta käyttäjälle näytettävä mainonta olisi mahdollisimman kiinnostavaa. Evästeiden avulla voimme näyttää mainoksia esimerkiksi sen perusteella, millä sivuilla käyttäjä on vieraillut aikaisemmin. Mittaamme myös tällaisen mainonnan vaikuttavuutta.

a.

 • Evästetyypit: Toiminnalliset evästeet
 • Käyttötarkoitukset: Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen, ostoskoriominaisuudet, ja kieliasetukset.
 • Esimerkit: Käytännössä nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivuston on mahdollista muistaa kirjautumistietosi, että tuotteet pysyvät ostoskorissa, vaikka jatkaisit selailua, ja että sivustot näkyvät käyttäjälle oikealla kielellä.

b.

 • Evästetyypit: Tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi
 • Käyttötarkoitukset: Mahdollistavat sivustojen ja sovellusten käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
 • Esimerkit: Näiden evästeiden avulla Dwellet.fi voi päätellä mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluiden ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan avulla voimme kehittää palveluita paremmiksi ja myös korjata niissä esiintyviä virheitä.

c.

 • Evästetyypit: Mainonnan raportointi
 • Käyttötarkoitukset: Mahdollistavat raportoinnin siitä, miten usein mainos on nähty, tai onko käyttäjä klikannut mainoksen
 • Esimerkit: Näiden evästeiden avulla pystymme raportoimaan miten mainonta on suoriutunut, ovatko käyttäjämme esimerkiksi klikanneet mainoksia. Voimme lisäksi näitten evästeiden avulla kerätyn datan pohjalta varmistaa, ettemme näytä käyttäjille useita kertoja samoja mainoksia.

d.

 • Evästetyypit: Mainonnan kohdentaminen
 • Käyttötarkoitukset: Dwellet.fi:n sivustojen käyttöön perustuva kohdennus ja kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön perustuva mainonnan kohdennus
 • Esimerkit: Näiden evästeiden avulla pyrimme siihen, että käyttäjämme näkisivät mahdollisimman osuvaa, kiinnostavaa ja juuri heille mieleistä Dwellet.fi:n mainontaa

 

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Fiksuvuokraus.fi sivustoilla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Dwellet Oy:n ja sen tarjoamien palveluiden ulkopuolisia tahoja, kuten mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme esimerkiksi, että pystymme tekemään käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen sivuston kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Fiksuvuokraus.fi ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa mahdollisesti omia evästeitään. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia. Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Dwellet Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Suoramarkkinointikielto Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä info@fiksuvuokraus.fi tai poistumalla markkinointirekisteristä markkinointiviestin ”footerissa” ohjeistamalla tavalla.

Tietojen tarkastaminen Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä info@fiksuvuokraus.fi

Evästeiden estäminen Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Evästeiden tyhjentäminen Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Mainonnan kohdentamisen estäminen Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen käyttäjän verkkokäyttäytymisen perusteella alla kuvattujen valintojen kautta. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

 • Käyttäjän on mahdollista kieltää toimeksiantosopimuksen kirjautumistietojen hyödyntäminen markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseen olemalla yhteydessä info@fiksuvuokraus.fi
 • Käyttäjän on mahdollista kieltää asuntohakemustietojen hyödyntämisen Vuokralaistutkassa olemalla yhteydessä info@fiksuvuokraus.fi
 • Myös kolmannet osapuolet osapapuolet kuten mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan, käyttäjä voi estää kohdentamisen kunkin mainosverkoston palvelun kautta
 • Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta käyttäjä saa Your Online Choices –sivustolta.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse info@dwellet.fi.

Tietojen poistaminen: Jokaisella on GDPR asetuksen mukaisesti oikeus poistaa kaikki itseään koskevat tiedot rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse info@dwellet.fi

 

12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

 

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot osoitteeseen: info@fiksuvuokraus.fi