Asunnon vuokraus

Kuvassa helpottunut pariskunta heittää kaikki paperiset lomakkeet ilmaan ja katsovat toisiaan nauraen sohvalla istuen.

Useimmille se mitä asunnon vuokraus tarkoittaa, on itsestään selvää. Henkilö asuu jonkun toisen henkilön omistamassa huoneistossa maksua vastaan. Avaimet käteen, huonekalut sisään ja vuokra kuukausittain tilille – yksinkertaista! Asunnon vuokraukseen liittyy kuitenkin huomattavan paljon erilaisia toimintatapoja, käytäntöjä, sopimuksia, lakeja ja velvoitteita. Näitä käydään tiivistetysti tässä artikkelissa läpi.

Lataa vuokranantajaopas sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

Asunnon vuokraus – Oman asunnon vuokraaminen

Panosta houkuttelevaan, mutta samalla informatiiviseen esittelytekstiin. Korosta asunnon parhaita puolia ja mieti asukkaan arjen kannalta olennaisia asioita, kuten lähiympäristön palveluita tai esimerkiksi julkisen liikenteen yhteyksiä. Vältä kuitenkin markkinoinnin ylilyöntejä, joilla saat tulijoita näytölle, mutta pettymys on harvoin hyvä lähtökohta pitkäaikaiselle vuokrasuhteelle.

Vuokratason tulee perustua vallitsevaan markkinatilanteeseen. Tutustu siis alueen muihin asuntoihin, niiden kuntoon ja varustukseen ja aseta näiden pohjalta oma hinnoittelusi. Sopivasti hinnoiteltuun asuntoon löytyy vuokralainen nopeasti ja myöskään vaihtuvuus ei ole liian suurta. Jos hinta taas on liian korkea, voi olla että vuokralainen joutuu pian miettimään toista ratkaisua, sillä eläminen käy pidemmän päälle liian kalliiksi. Lisää aiheesta Täältä.

Asunnon valokuvaaminen

Esittelykuvilla voidaan merkittävästi parantaa kohdeilmoituksen houkuttelevuutta. Asunnon valokuvaaminen ja onnistuneet esittelykuvat ovat vuokrailmoituksen tärkein ominaisuus. Kuvat luovat ensivaikutelman vuokrattavasta asunnosta, sillä noin 90 % asuntonäyttöön tulevista on tutustunut kohteeseen etukäteen netissä. Mikäli kuvat ovat pimeitä otoksia olohuoneen nurkista, vuokraajaehdokas siirtyy hyvin todennäköisesti katsomaan seuraavaa kohdeilmoitusta.

Ennen valokuvausta asunnolla tulisi tehdä suursiivous ja raivata mahdolliset ”häiriköt” pois asunnosta. Asunnon on näyttäydyttävä selkeänä, siistinä ja esteettömänä. Asunnon yleisilmeen tulisi olla mahdollisimman neutraali kuvaushetkellä. Poista näkyviltä henkilökohtaiset esineet ja tavarat, joita et halua näkyvän kuvassa. Petaa sängyt, laske wc-pöntön kannet alas sekä avaa ikkunaverhot. Pyyhi keittiön tasot, piilota tiskivälineet sekä poista magneetit jääkaapin ovesta. Lue asunnon valokuvaamisesta lisää täältä.

Valmistaudu asuntonäyttöön

Suosittelemme kutsumaan riittävän monta potentiaalista asunnonhakijaa näyttöön, koska asuntonäyttö ei vielä sido sinua mihinkään. Paperilla hyvä hakija voikin osoittautua huonommaksi, ja toisinpäin! Jos järjestät asuntonäytön ensin vain ”parhaille” asunnonhakijoille etkä löydäkään vuokralaista, niin osa asunnonhakijoista on saattanut löytää asunnon jo muualta. Sinun ei ole pakko vuokrata asuntoa ensimmäiselle näytölle osallistuneelle, vaan teet aina lopullisen päätöksen vasta tavattuasi hakijat ja haastateltuasi heitä kasvotusten.

Vuokratussa asunnossa vierailusta tulee sopia ensin nykyisen vuokralaisen kanssa. Poismuuttavalla vuokralaisella ei ole oikeutta estää sinua etsimästä sopivaa vuokralaista, mutta kun aikataulusta sovitaan ennalta ja etukäteen, on hänenkin helpompi siistiä asunto edustuskelpoiseen kuntoon – kukapa haluaisi esitellä tiskivuorta tai alusvaatteitaan tuntemattomalle. Toisaalta kenelle sellaisesta asunnosta jäisi positiivinen kuva? Jos asunto on tyhjä, kannattaa sinun saapua esim. 15 minuuttia etuajassa paikalle. Ehdit tuulettamaan, valuttamaan vettä viemäriin ja keräämään mainoslehtiset ulko-oven edestä. Tyhjässä asunnossa valaistus tai luonnonvalon aika kannattaa myös ottaa huomioon, jos sähkösopimus ei ole enää voimassa. Lisää asuntonäyttöön valmistautumisesta.

Asunnon vuokraus – Korona ja vuokralaisten markkina

Koronakriisi on aiheuttanut vuokramarkkinoille erikoisen tilanteen. Lähtökohtaisesti kriisi lisää vuokra-asumisen kysyntää eikä markkinoiden tarjonnassa ole tapahtunut suuria muutoksia. Silti vuokraus monella paikkakunnalla on hidastunut ja hieman yllättävilläkin alueilla on syntynyt vuokralaisen markkinat. Vuokranantajalla ei ole kuitenkaan syytä paniikkiin, sillä juuri tässä tilanteessa maltillisella vuokrahinnoittelulla voi välttää tyhjiä kuukausia.

Keväällä kriisien alkaessa näytti siltä, että edes Uudenmaan rajan sulkeminen ei hidastanut vuokraamista. Mitä tapahtui? Ensin markkinoita kuumensivat Airbnb’n kaltaisessa lyhytvuokrauksessa pidettyjen asuntojen vapautuminen normaaliin tarjontaan ja vuosittainen kesälle osuva tarjonnan lisääntyminen. Aiempina vuosina esimerkiksi opiskelijat ovat saaneet juhannukseen mennessä tietää opiskelupaikkansa, mutta nyt tieto tuli vasta myöhemmin. Tällä hetkellä moni miettiikin, muuttaako uudelle paikkakunnalle lainkaan vai suorittaako syksyn opintonsa etänä. Lisäksi kun vaihto-opiskelijoita ei tulekaan alkavalle lukukaudelle niin opiskelijoiden vuokra-asuntojen kysyntä vapailta markkinoilta on hiipunut lähes kokonaan.

Asunnon vuokraus – Laki

Asunnon vuokrauksesta säädetään asuinhuoneistonvuokralaissa, jonka voit lukea kokonaisuudessaan täältä. Laissa säädetään mm. sellaisista asioista kuin, irtisanomisajat, vuokrasopimuksen kestot ja purkuperusteet. Aivan kaikesta ei kuitenkaan ole selvää lakia. Tällöin turvaudutaan käytäntöihin, jotka on yleensä eriteltävä vuokrasopimuksessa (ks. seuraava kohta). Esimerkiksi vuokravakuuden palauttamiseen liittyvistä aika-rajoista ei tarkasti säädetä laissa, mutta ajan, jossa vakuus on palautettava on oltava kohtuullinen. Yleisesti 1-2 viikon aikaa pidetään hyvänä käytäntönä.

Asunnon vuokraus – Sopimus

Vuokrasopimus on kenties tärkein yksittäinen ominaisuus vuokrasuhteessa, sen on siis oltava hyvä. Voit lukea lisää vuokrasopimuksen laatimisesta täältä. Vuokrasopimuksen on aina noudatettava asuinhuoneistonvuokralakia, mutta käytännöt eivät ole virallisia ohjeita, joten niistä se voi poiketa. Vuokrasopimuksessa käydään läpi kaikki oleelliset asunnon vuokraukseen liittyvät yksityiskohdat, kuten vuokranantajan ja vuokralaisen yhteystiedot, vuokrattavan kohteen tiedot, vuokran suuruus, sen korottamisperuste sekä vuokrasopimuksen kesto tai muoto. Vuokrasopimuksessa myös eritellään sopimusehdot. Nämä sopimusehdot yhdessä asuinhuoneenvuokralaissa määriteltyjen (molempia osapuolia sitovien) säännösten kanssa muodostavat vuokrasopimuksen osapuolten velvoitteet.

Vuokralainen saa käyttää asuinhuoneistoa omana tai yhteisenä asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä, vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa ja puolisonsa lähisukulaisen kanssa taikka luovuttaa alivuokrauksena tai muutoin enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi asumiseen. Muussa tapauksessa vuokralainen ei saa ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa luovuttaa huoneistoa tai sen osaa toisen käytettäväksi.

Asunnon vuokraus – Velvoitteet

Velvoitteilla tarkoitetaan niitä menettelyitä, joita osapuolilta vuokrasopimuksen mukaan odotetaan. Esimerkiksi vuokranantajan on luovutettava asunto vuokralaisen käyttöön sovittuna ajankohtana sekä palautettava vakuus vuokralaiselle viipymättä, kun vuokralainen on suorittanut kaikki velvoitteensa (mukaan luettuna maksanut viimeisen vuokransa). Sekä vuokralainen, että vuokranantaja ovat velvollisia huolehtimaan asunnon kunnosta. On vuokranantajan vastuulla, että asunnon kunto on vuokraushetkellä sellainen, jollaista voitaisiin huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella vaatia, ellei muuta ole sovittu.

Vuokralainen taas omalta osaltaan on vastuussa vuokrausaikana sattuvista vahingoista, ja on velvollinen huolehtimaan asunnon kunnosta ja ilmoittamaan vuokranantajalle mahdollisista vioista tai vahingoista, jotka tulee lisävahinkojen välttämiseksi korjata. Sopimusehdoissa myös usein vaaditaan vuokralaista esimerkiksi ottamaan kotivakuutus, joten on tällöin vuokralaisen velvollisuus varmistaa, että huoneisto on asianmukaisesti vakuutettu hänen siellä asuessaan.

Asunnon vuokraus on yksinkertaista, mutta se sisältää monia oikeuksia ja velvollisuuksia kummallekin sopimusosapuolelle, jotka arjessa saattavat unohtua. Tahdotko irtisanoa vuokrasopimuksesi? Sinun on tarkistettava mikä on irtisanomisaikasi ja kuinka ilmoituksen voi laillisesti antaa. Siihen löydät vastauksen täältä.

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.

Usein kysytyt kysymykset

Asunnon vuokraamisessa on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Näitä ovat vuokra-asunnon markkinavuokrataso, asunnon kunto ja varustetaso, vuokrasopimuksen ehdot ja kesto, vuokralaisen valinta ja luottotarkistus, vakuuden määrä ja käyttö sekä mahdolliset ylläpitokustannukset. Lisäksi tulee noudattaa vuokralainsäädäntöä ja tehdä kirjallinen vuokrasopimus.

Asunnon vuokrahinta määritellään yleensä markkinatilanteen ja alueen vuokratason perusteella. Vuokrahintaan vaikuttavat asunnon koko, sijainti, kunto, varustetaso ja mahdolliset lisäominaisuudet. Myös alueen tarjonta ja kysyntä vaikuttavat vuokrahintaan. Vuokranantajan on tärkeää tehdä realistinen arvio asunnon arvosta ja kilpailukykyisestä vuokrahinnasta.

Vuokrasopimuksessa tulisi sisällyttää tärkeät tiedot ja ehdot, kuten vuokranantajan ja vuokralaisen tiedot, vuokra-asunnon tiedot (osoite, koko, varustetaso jne.), vuokran suuruus ja maksupäivä, vuokrasopimuksen kesto ja irtisanomisehdot, vakuuden määrä ja käyttö, vastuunjako kunnossapidossa, mahdolliset lisäehdot ja sopimuksen päiväys sekä allekirjoitukset. Kirjallinen vuokrasopimus antaa molemmille osapuolille selkeät pelisäännöt ja suojaa mahdollisilta riitatilanteilta.