Vuokrasopimuslomake ilmainen

Kuvassa oikeudesta tuttu nuija, joka kuvastaa vuokrasopimuslomakkeen lainvoimaisia ehtoja.

Fiksuvuokraus.fi on valtakunnallinen vuokrauspalvelu, jonka kautta vuokrataan vuosittain yli 1000 vuokra-asuntoa. Olemme laatineet omien kokemuksiemme pohjalta tämän vuokrasopimuslomake asiakirjapohjan, joka on nyt jokaisen vuokranantajan saatavilla. Lataa vuokrasopimuslomake ilmaiseksi alta.

Lataa vuokrasopimuslomake sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

Kokosimme alle muutaman tärkeän seikan, jotka suosittelemme ottamaan huomioon, kun täytät vuokrasopimuslomaketta. Tutustu näihin neljään seikkaan huolella.

Vuokrasopimuslomake – Avopuolisot

Useasti on tilanteita, jolloin esim. päävuokralaisen avopuoliso halutaan lisättäväksi nimeltään vuokrasopimuslomakkeeseen, jolloin hänet voitaisiin katsoa samalla tavalla sopimusosapuoleksi ja olevan vastuussa vuokrattavasta asunnosta ja sen velvoitteista. Tässä täytyy kuitenkin pitää mielessä, että vaikka avopuoliso lisättäisiin nimeltään vuokrasopimuslomakkeen, hän ei siltikään vastaa samalla tavalla asunnosta, jos hän ei ole vuokrasopimuksen virallisena (juridisena) osapuolena. Tämä kyseinen henkilö on silloin vastuussa ainoastaan niiltä osin, kun hän majoittuu asunnossa. Sekä, koska tämä henkilö ei ole osapuolena vuokrasopimuksessa, sinä vuokranantajana et saa varmuudella tietoa siitä, onko tämä henkilö muuttanut asunnosta pois. Mikäli haluat myös avopuolison vastuuseen, on tämän henkilön aina oltava juridisena osapuolena vuokrasopimuksessa, eikä pelkästään nimellinen maininta vuokrasopimuslomakkeessa.

Vuokrasopimuslomake – Muuttopäivä

Vuokrasopimuslomakkeen tulee sisältää yksiselitteisesti kerrottuna myös vuokrasuhteen tarkka muuttopäivä. Asuinhuoneenvuokralain mukaisesti vuokrasuhteen muuttopäivä on aina kuukauden viimeisestä päivästä seuraava ensimmäinen arkipäivä (ei siis pyhäpäivä). Jolloin asunto tulee luovuttaa puoliksi tyhjennettynä ja siitä seuraavana arkipäivänä toiset puolet tyhjennettynä. Asuinhuoneenvuokralain mukaisesta muuttopäivästä on kuitenkin mahdollista poiketa vuokrasopimuksessa, ja asunnon uudelleenvuokraus sujuisi mahdollisimman hyvin, näin kannattaa tehdäkin.

Kaikkien osapuolten osalta yksinkertaisin tapa on merkitä vuokrasopimuslomakkeeseen muuttopäiväksi seuraava lauseke: ”Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto on luovutettava tyhjennettynä ja siivottuna kokonaan vuokranantajan käytettäväksi”. Tällä tavoin seuraava asukas pääsee muuttamaan asuntoon aina kuukauden 1. päivänä. Lisää aiheesta Täällä.

Vuokrasopimuslomake – Muutostyöt

Vuokrasuhteen osapuolet voivat keskenään sopia, saako vuokralainen suorittaa asunnossa muutostöitä, kuten rakentaa väliseiniä tai uusia esim. vaatekaapit. Mikäli näin sovitaan, tulee myös sopia suorittaako tehtävän työn vuokralainen itse ja ostaako hän siihen tarvitsemansa tarvikkeet omalla kustannuksella. Vai vähennetäänkö esim. osa seuraavasta vuokrasta ”korvauksena” tehtyä työtä vastaan. Yleisin käytäntö kuitenkin on, että vuokranantaja ostaa kaikki tarvittavat materiaalit ja vuokralainen suorittaa itse työn.

Mikäli muutostöistä ei ole sovittu esim. vuokrasopimuslomakkeessa, ei vuokralaisella ole minkäänlaista oikeutta suorittaa asunnossa muutostöitä. Näkyviin muutoksiin, jotka kohdistuvat suoraan asuntoon, tarvitaan aina kirjallinen lupa vuokranantajalta.

Erillinen dokumentti – Kuntotarkastus

Kun uusi vuokralainen muuttaa uuteen asuntoon, sekä vuokranantajan että vuokralaisen omien turviensa kannalta suosittelemme vahvasti aina dokumentoimaan asunnon yleiskunnon läpikotaisesti. Näin ollen vuokralainen todella varmistuu myös juridisesti, ettei hän vuokralaisena ajaudu korvausvelvoitteisiin sellaisista virheistä, jotka olivat asunnossa todellisuudessa jo ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Mikäli mietimme asiaa vuokranantajan näkökulmasta, tällöin vuokranantaja voi tarvittaessa näyttää toteen, että asunnossa tapahtunut vahinko on tullut juuri tämän vuokralaisen toimesta.

Vuokrasuhdetta sopiessa asunnossa tulisi suorittaa sisäänmuuttotarkastus ja vuokrasopimuksen päättyessä tulisi suorittaa poismuuttotarkastus. Mikäli asunnossa ei havaita minkäänlaisia puutteita, vuokranantajan tulee palauttaa vuokravakuus vuokralaisen tilille viipymättä. Sekä sisäänmuuttotarkastus että poismuuttotarkastus tulisi suorittaa siten, että molemmat vuokrasuhteen osapuolet ovat tarkastustilanteessa paikalla. Yksi hyvä tapa on dokumentoida kirjallisten mainintojen lisäksi myös valokuvilla, jotka voidaan liittää varsinaisen kuntotarkastuslomakkeeseen.

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.

Usein kysytyt kysymykset

Vuokrasopimus on kirjallinen sopimus, joka solmitaan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä asunnon, kiinteistön tai tilan vuokraamisesta. Siinä määritellään vuokrauksen ehdot, kuten vuokran määrä, vuokra-ajan kesto, irtisanomisehdot, vuokralaisen velvollisuudet ja vuokranantajan oikeudet. Vuokrasopimus toimii molempien osapuolten oikeudellisena perustana ja antaa selkeät ohjeet vuokrasuhteen hoitamiselle.

Vuokrasopimuksessa tulisi olla vähintään seuraavat tiedot: vuokranantajan ja vuokralaisen tiedot, vuokrauskohteen osoite ja kuvaus, vuokra-ajan kesto (määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva), vuokran määrä ja maksuehdot, vuokravakuuden määrä ja palautus, irtisanomisehdot ja irtisanomisaika, mahdolliset lisäehdot (esimerkiksi lemmikkieläinten pitäminen tai remonttien tekeminen), sekä allekirjoitukset ja päivämäärä.

Yleisimmät virheet vuokrasopimuksessa voivat olla esimerkiksi puutteelliset tai epäselvät ehdot, virheelliset henkilötiedot, puuttuvat tai virheelliset vuokranmaksuehdot, puutteellinen asunnon kuntoa koskeva dokumentointi tai puuttuva tieto irtisanomisehdoista. Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat aiheuttaa epäselvyyksiä, riitoja ja mahdollisia oikeudellisia ongelmia vuokrasuhteen aikana.