Vuokratulojen verotus

Kuvassa puhelin, jossa on laskin auki. Pöydällä laskuja. Tilanne kuvastaa vuokratulojen verotukseen liittyvää laskentaa.

Kun huoneiston omistaja päättää vuokrata asuntonsa vuokralaiselle, hänen tulee tutustua termiin ”vuokratulojen verotus”. Vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokraa ja näin ollen vuokranantaja saa vuokratuloja. Nämä ovat veronalaista, pääomatuloksi laskettavaa, tuloa. Nettovuokratuloista maksetaan veroja 30% 30 000 euroon asti ja 34% sen ylittävältä osuudelta. Tähän asti useimmille asiat ovat melko selkeitä, mutta hieman monimutkaisemmaksi asia muuttuu, kun otetaan huomioon se, että näistä tuloista on mahdollista tehdä tiettyjä vähennyksiä ja näin ollen maksaa vähemmän veroja. Tässä artikkelissa neuvomme kuinka lasket paljonko sinun pitää maksaa, ja mitä voit vähentää.

Lataa vuokranantajaopas sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

Hoitovastike, pääomavastike ja vesimaksut

Avainsana tässä on siis nettovuokratulot. Bruttovuokratuloista voi vähentää verotuksessa siis tulojen hankkimisesta, eli vuokraustoiminnasta aiheutuneet kulut. Esimerkiksi hoitovastikkeen saa vähentää suoraan kokonaan, joka voi olla isohkokin summa. Jopa pääomavastikkeen saa vähentää, jos se on tuloutettu asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa. Jos vastike on rahastoitu, sitä ei voi vähentää. Vesimaksut voi myös vähentää vuokratulon verotuksessa.

Remontit ja vuokratulojen verotus

Remontteja on periaatteessa kahta erilaista: vuosikorjauksia ja perusparannuksia. Vuosikorjaus on toimenpide, jolla asunnosta tehdään kunnoltaan alkuperäistä vastaava esimerkiksi maalaamalla seiniä tai vaihtamalla keittiökaapin ovet. Perusparannuksella taas tarkoitetaan huoneiston tason tai laajuuden parantamista alkuperäiseen nähden. Esimerkiksi asentamalla parvekelasit tai parempi sähköjärjestelmä.

Molemmista aiheutuneita kuluja voi vähentää vuokratulon verotuksessa, mutta ei heti asunnon hankkimisen jälkeen ennen ensimmäistä vuokralaista. Asunnon täytyy olla joko vuokrattuna remonttikulujen syntyessä, tai remontin voi tehdä kahden eri vuokralaisen välissä, toisen lähdettyä ennen kuin huoneisto vuokrataan uudelleen.

Vuosikorjauskulut voi vähentää sinä vuonna, kun kulut on maksettu. Perusparannuskulut voit vähentää vuosittaisina poistoina tai vasta myydessäsi asunnon. Tarkempia ohjeita liittyen näihin vähennyksiin voit lukea täältä.

Muut vähennykset ja vuokratulojen verotus

Lisäksi vuokratulon verotusta pohtiessa kannattaa ottaa huomioon mahdolliset sijoitusasuntoa varten otetun lainan korot, irtaimen omaisuuden hankintakulut tai jos huoneisto on vuokrattu kalustettuna. Jos otat lainaa, jolla hankit sijoitusasunnon, kyseessä ei ole asuntolaina vaan tulonhankkimislaina (varmista, että lainasopimuksessasi myös lukee näin). Jos annat omistamasi asunnon vuokralle, saat vähentää pääomatuloista asuntoon liittyvän velan korot tulonhankkimisvelan korkoina. Lisäksi voit vähentää lainan sivukulut (esimerkiksi toimituskulut).

Jos taas hankit vuokralla olevaan huoneistoosi irtainta omaisuutta voit vähentää myös ne kulut. Jos irtaimen omaisuuden hankintahinta ylittää 1 000 euroa, voit vähentää hinnan vuokratulosta 25 %:n vuosittaisina poistoina. Voit tehdä poiston vain, jos irtaimen omaisuuden taloudellinen käyttöaika ylittää 3 vuotta. Jos taas hankintahinta on alle 1000 euroa, tai taloudellinen käyttöaika on enintään 1000 euroa, tulee kulut vähentää kerralla vuosikuluina.

Jos koko huoneisto on vuokrattu kalustettuna, eikä näiden kalusteiden hankintahinnoista ole olemassa varsinaista selvitystä, voit vähentää verotuksessa yksiöstä tai huoneesta enintään 40 euroa kuukaudessa ja sitä suuremmasta huoneistosta enintään 60 euroa kuukaudessa.

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.

Usein kysytyt kysymykset

Vuokratulot kuuluvat Suomessa verotettavaan tuloon. Vuokratulot lasketaan veronalaiseksi tuloksi ja niistä tulee maksaa veroa. Vuokratuloista voi vähentää tiettyjä kuluja, kuten kiinteistön ylläpitokuluja, korjauksiin liittyviä kuluja ja hallinnointikuluja. Vuokratulot ilmoitetaan veroilmoituksessa.

Vuokranantajalla on mahdollisuus tehdä vähennyksiä vuokratuloista. Näihin vähennyksiin voivat kuulua muun muassa kiinteistön ylläpito- ja korjauskulut, kiinteistövakuutusmaksut, vuokravälityskulut sekä kirjanpitoon liittyvät kulut. Vähennyksiä tehdään verotuksessa vahvistettujen sääntöjen ja rajoitusten mukaisesti.

Kyllä, vuokratulot tulee ilmoittaa verottajalle. Vuokratuloista tulee antaa tiedot veroilmoituksessa, joka tehdään vuosittain. Ilmoituksen yhteydessä on kerrottava vuokratulojen määrä ja mahdolliset vähennykset. On tärkeää ilmoittaa vuokratulot oikein ja täyttää verovelvollisuus asianmukaisesti, jotta vältytään mahdollisilta veroseuraamuksilta.