Vuokran korottaminen

Kuvassa kahdenkymmenen euron seteli, joka kuvastaa vuokrankorotuksesta saatuja hyötyjä.

Vuokran korottaminen on tyypillinen ja tarpeellinen osa vuokranantajana olemista, mutta siihen liittyy tietyt pelisäännöt eikä se aina ole välttämättä edes kannattavaa. Tässä artikkelissa käydään läpi kuinka paljon vuokraa voi korottaa, millä perustein vuokraa voi korottaa ja milloin voi olla parempi jättää korottamatta.

Vuokran korottaminen sovitun mukaisesti

Vuokran korottaminen ei voi tapahtua yksipuolisesti. Eli niin, että vuokranantaja ilman perusteita ilmoittaa summanmutikassa päättämänsä korotussumman vuokralaiselle ja odottaa tämän maksavan kiltisti. On kuitenkin tietysti niin, että vuokrat yleisesti ottaen nousevat ennemmin kuin laskevat, joten 10 vuotta sitten solmittu vuokrasopimus ei todennäköisesti ole enää vuokran suuruuden osalta markkinahintainen, jos vuokraa ei kertaakaan ole korotettu.

Lataa korotusilmoitus sekä 15+ vuokraamisen asiakirjaa syöttämällä asuntosi paikkakunta ja pinta-ala

Lataamalla hyväksyn rekisteriselosteen

cover

Vuokran korottaminen tulevaisuudessa on sovittava jo vuokrasopimusta tehdessä. Sillä vuokran korotusta koskevat ehdot on määriteltävä siinä, jos vuokraa halutaan korottaa vuokrasuhteen aikana ilman erillistä sopimista. Vuokrasopimuksen tekemiseen löydät ohjeita täältä. Sopimukseen voidaan määritellä jokin kohtuullinen ja hyvin yksilöity vuokran korottamisperuste. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisiin indekseihin kuten elinkustannusindeksiin sidotut korotukset tai prosentuaaliset korotukset.

Kohtuullinen vuokran korottaminen onkin sitten hieman tulkinnanvaraisempaa. Mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että normaalioloissa vuotuinen korotus on oltava ehdottomasti alle 7%, yleensä melko huomattavastikin vähemmän. On siis kannattavaa miettiä tarkkaan millä perusteella haluaa vuokraansa tarkistaa ennen kuin kirjaa tämän vuokrasopimukseen. Jos kirjausta ei ole, se on huono tai ei korota vuokraa vaikkapa kymmeneen vuoteen, vaikka mahdollisuus olisi, niin itku ei auta markkinoilla, jos vuokrataso jää jälkeen markkinavuokrista.

Vuokran korottaminen ei aina kannata

Nyt kun olemme käyneet läpi, miten vuokran korottaminen tapahtuu ja kuinka paljon sitä voi korottaa, onkin aika tunnustaa, ettei vuokraa aina edes välttämättä kannata korottaa, vaikka siihen olisi mahdollisuuskin. Vuokranantaja voi korottaa vuokraa takautuvasti jopa kolmen vuoden ajalta, jos vuokran korotusperuste ja -ajankohta ovat yksiselitteisesti kirjattu vuokrasopimukseen. Vuokran korottamiselle ei siis välttämättä ole heti ensimmäisenä tai toisenakaan vuonna mikään hoppu. Riippuen vuokramarkkinatilanteesta, voi käydä nimittäin niin, että vuokralainen alkaa katselemaan vaihtoehtoja asumisen kallistuessa vuosi vuodelta.

Valmiiksi kalliilla alueilla, kuten kasvukeskuksissa, voi muutaman prosentin korotus parin vuoden ajan kumuloituessaan aiheuttaa jo salijäsenyyden tai viikon ruokaostosten kokoisen loven vuokralaisen lompakkoon. Joskus saattaa siis olla parempi idea jättää vuokraa korottamatta, jotta hyväksi ja luotettavaksi todettu vuokralainen mielellään pysyy asunnossasi. Tällöin ei olisi varmasti ollenkaan haitaksi, jos ilmoittaa vuokralaiselle, ettei aio korottaa vuokraa tänä vuonna. Parhaassa tapauksessa vuokralaisesta voi tuntua siltä, että hän säästää rahaa asuessaan juuri sinun asunnossasi.

Palaa tästä vuokraamisen tietopankkiin.

Usein kysytyt kysymykset

Yleisimmin vuokran korotuksesta sovitaan vuokrasopimuksessa, ja siinä määritellään korotuksen ajankohta ja perusteet. Vuokralaisella on oikeus saada kirjallinen ilmoitus vuokran korotuksesta ennen sen voimaantuloa, yleensä tietty aika etukäteen.

Vuokran korotusta ei voi tehdä mielivaltaisesti, vaan siihen on oltava hyväksyttävä peruste. Yleisiä perusteita vuokrankorotukselle voivat olla esimerkiksi elinkustannusten nousu, kiinteistön ylläpitokustannusten nousu tai vuokratason muutokset alueella. Vuokrankorotuksen perusteet ja niiden oikeellisuus on syytä tarkistaa asuinhuoneenvuokralain määräysten ja vuokrasopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti.

Kyllä, vuokralaisella on oikeus valittaa kohtuuttomaksi katsomastaan vuokrankorotuksesta. Jos vuokralainen katsoo, että vuokrankorotus on kohtuuton, hän voi tehdä kirjallisen reklamaation vuokranantajalle. Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, vuokralaisella on mahdollisuus viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi. On tärkeää huomioida, että kohtuuttomuuden arviointiin vaikuttavat muun muassa alueen vuokrataso, asunnon kunto ja muut olosuhteet.