Ajankohtaiset artikkelit

Sijoitusasunnon verotus

Sijoitusasunnon verotus on moniulotteinen, mutta ei kuitenkaan monimutkainen asia. Koska sijoitusasunto on nimensä mukaisesti sijoitus, on sen tuottoja arvioitaessa erittäin tärkeää ottaa huomioon myös verotukselliset asiat. Monista, erityisesti ensimmäistä sijoitusasuntoa hankkivasta, sijoitusasunnon verotus saattaa tuntua hankalalta hallita, mutta tosiasiassa kyseessä

Lue lisää
Vuokrasopimuspohja

Vuokranantajaksi ryhtyminen on monivaiheinen prosessi, jossa vuokrasopimusta tehdessä kenties hankalimmat vaiheet ovat jo takana: mahdollinen tulonhankkimislaina sijoitusasuntoa varten on hankittu, sijoitusasunto on etsitty markkinoilta ja siitä on tehty tarjous, tarjous on hyväksytty, asunnon osto on suoritettu, asunnosta on otettu kuvat,

Lue lisää
Vuokran korottaminen

Vuokran korottaminen on tyypillinen ja tarpeellinen osa vuokranantajana olemista, mutta siihen liittyy tietyt pelisäännöt eikä se aina ole välttämättä edes kannattavaa. Tässä artikkelissa käydään läpi kuinka paljon vuokraa voi korottaa, millä perustein vuokraa voi korottaa ja milloin voi olla parempi

Lue lisää
Sijoittaminen

Sijoittaminen mielletään usein riskinotoksi, ja tuttu sanonta kuuluukin, ettei tuotto ole mahdollista ilman riskinottoa. Todellisuudessa sijoittamista on monenlaista, niin riskitöntä kuin perehtyneemmillekin sopivaa, ja vaihtoehtoja varojen tilillä makuuttamiselle löytyy jokaisen tarpeille. Asuntosijoittaminen näyttäytyy monelle matalariskisenä, mutta suuria alkupääomia vaativana sijoitusmuotona.

Lue lisää
Asunnon irtisanomisilmoitus

Tavanomainen vuokrasuhteen päättymissyy on vuokralaisen irtisanoutuminen asunnosta. Vuokralaisen ei tarvitse esittää perusteltuja irtisanoutumisen syitä, mutta vuokrasopimus tulee lain mukaan irtisanoa kirjallisesti sekä irtisanomisilmoitus toimittaa vastaanottajalle todisteellisesti. Todisteellisella toimittamisella tarkoitetaan sitä, että irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen voidaan varmistaa. Pelkkä lähetetty sähköposti ei siis

Lue lisää
Luottotietojen tarkistus

Yksityisen vuokranantajan ja vuokralaisen suhde on parhaimmillaan luottamuksellinen – molemmin puolin. Suurin osa elää siivosti maksaen vuokransa ajallaan, joten vuokranantajan kannattaa suhtautua turvallisin mielin tuleviin vuokralaisiin. On kuitenkin taustatoimia, joilla voidaan minimoida tulevaisuuden riskit vuokralaista valittaessa. Suomessa vuokralaisen irtisanominen ei

Lue lisää